Hỗ trợ trực tuyến
Call: 0909635809 Call:
Tel: 38383756 Tel:
Call: 0909635809
PIN SẠC AA,AAA,C,D,9V THÔNG DỤNG
 • grid
 • list

Panasonic BR1632A, Pin 3v Lithium Panasonic BR1632A (2 chân thép) Pin chịu nhiệt cao _Xuất xứ Indonesia

Panasonic BR1632A, Pin 3v Lithium Panasonic BR1632A (2 chân thép) Pin chịu nhiệt cao _Xuất xứ Indonesia
MSP: BR1632A
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • Indonesia
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: BR1632A
Pin Panasonic BR1632A chính hãng
CHÂN THÉP NHƯ HÌNH
Loại pin chịu được Nhiệt độ cao đến 125 độ

Giá bán/viên :
- Mua 1,2 viên  = 265.000 đồng/1 viên
- Mua 3,4,5 viên  = 255.000 đồng/1 viên
- Mua 6,7,8,9 viên = 245.000 đồng/1 viên
- Mua 10-30 viên = 239.000 đồng/ 1 viên 
- Mua 31-50 viên = 234.000 đồng/ 1 viên
- Mua 51-5000viên= 229.000 đồng/1 viên  
starstarstarstarstar
Giá: 265.000 đ đ Giá cũ: 265.000 đ đ

Maxell LR03(GD)2B, Pin AA 1.5v Maxell LR03(GD)2B Super Alkaline chính hãng _MẪU MỚI /Vỉ 2viên

Maxell LR03(GD)2B, Pin AA 1.5v Maxell LR03(GD)2B Super Alkaline chính hãng _MẪU MỚI /Vỉ 2viên
MSP: LR03(GD)2B
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AAA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: MAXELL LR03(GD)2B

PIN MAXELL SUPER ALKALINE 1.5V CHÍNH HÃNG 

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 22.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 20.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 19.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30 vỉ = 18.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 17.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 16.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 111vỉ-160vỉ = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 161vỉ-200vỉ = 15.800 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 15.600 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 15.400 đ/vỉ 2viên
- Mua 301-10.000vỉ = 15.200 đ/vỉ 2viên
starstarstarstarstar
Giá: 22.000 đ đ Giá cũ: 22.000 đ đ

Maxell LR6(GD)2B, Pin AA 1.5v Maxell LR6(GD)2B Super Alkaline chính hãng _MẪU MỚI /Vỉ 2viên

Maxell LR6(GD)2B, Pin AA 1.5v Maxell LR6(GD)2B Super Alkaline chính hãng _MẪU MỚI /Vỉ 2viên
MSP: LR6(GD)2B
HSX:
 • Maxell
Cỡ pin:
 • AA
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 1.5v
Type:
 • Alkaline
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: MAXELL LR6(GD)2B

PIN MAXELL SUPER ALKALINE 1.5V CHÍNH HÃNG 

Giá bán/ vỉ 2 viên :
- Mua 1,2 vỉ  = 22.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 3,4,5,6 vỉ  = 20.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 19.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 10vỉ-30 vỉ = 18.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 17.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 51vỉ-80vỉ = 17.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 81vỉ-110vỉ = 16.500 đ/vỉ 2viên
- Mua 111vỉ-160vỉ = 16.000 đ/vỉ 2viên
- Mua 161vỉ-200vỉ = 15.800 đ/vỉ 2viên
- Mua 201vỉ-250vỉ = 15.600 đ/vỉ 2viên
- Mua 251vỉ-300vỉ = 15.400 đ/vỉ 2viên
- Mua 301-10.000vỉ = 15.200 đ/vỉ 2viên

starstarstarstarstar
Giá: 22.000 đ đ Giá cũ: 22.000 đ đ

Philips CR2025/DL2025, Pin 3v lithium Philips CR2025 - Pin DL2025 chính hãng

Philips CR2025/DL2025, Pin 3v lithium Philips CR2025 - Pin DL2025 chính hãng
MSP: CR2025
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: CR2025/DL2025

PIN 3V LITHIUM CHÍNH HÃNG PHILIPS  

- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 19.000 đồng/1 viên
+ Mua 3,4 viên  = 16.000 đồng/ 1 viên
- GIÁ BÁN/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đ/ vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5vỉ = 70.000 đ/ vỉ 5viên 
+ Mua 6,7,8,9vỉ  = 69.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 10vỉ-30vỉ  = 68.000 đ/ vỉ 5Viên
+ Mua 31vỉ-70vỉ  = 67.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 71vỉ-120vỉ = 66.500 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 121vỉ-200vỉ = 66.000 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 201vỉ-500vỉ = 65.500 đ/ vỉ 5viên
+ Mua 501-10 000vỉ = 65.000 đ/ vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 19.000 đ đ Giá cũ: 19.000 đ đ

Philips CR2450 /DL2450, Pin 3v lithium Philips CR2450 - Pin DL2450 chính hãng

Philips CR2450 /DL2450, Pin 3v lithium Philips CR2450 - Pin DL2450 chính hãng
MSP: CR2450
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: CR2450,DL2450

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 38.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 32.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 119.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 117.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 114.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 113.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 112.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 111.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 110.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 109.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 108.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 108.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 107.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 38.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

Philips CR2430 /DL2430, Pin 3v lithium Philips CR2430 - Pin DL2430 chính hãng

Philips CR2430 /DL2430, Pin 3v lithium Philips CR2430 - Pin DL2430 chính hãng
MSP: CR2430
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: CR2430/DL2430

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 38.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 32.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 119.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 117.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 114.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 113.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 112.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 111.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 110.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 109.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 108.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 108.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 107.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 38.000 đ đ Giá cũ: 38.000 đ đ

Pin CR1220 _Pin Philips CR1220; Pin 3v lithium Philips CR1220 chính hãng

Pin CR1220 _Pin Philips CR1220; Pin 3v lithium Philips CR1220 chính hãng
MSP: CR1220
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PHILIPS CR1220

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên

starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Philip CR1632 /DL1632, Pin 3v lithium Philip CR1632 - Pin DL1632 chính hãng

Philip CR1632 /DL1632, Pin 3v lithium Philip CR1632 - Pin DL1632 chính hãng
MSP: CR1632
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
Mã sản phẩm: CR1632

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Pin CR1616 _Pin Philips CR1616; Pin 3v lithium Philips CR1616 chính hãng

Pin CR1616 _Pin Philips CR1616; Pin 3v lithium Philips CR1616 chính hãng
MSP: CR1616
HSX:
 • Philips
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • LiênDoanh
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
Mã sản phẩm: PHILIPS CR1616

PIN CHÍNH HÃNG PHILIPS  

XUẤT XỨ : LIÊN DOANH
- Đóng gói: Vỉ 5 viên.
 
- GIÁ BÁN LẺ/1 VIÊN: 
+ Mua 1,2 viên  = 29.000 đ/1viên
+ Mua 3,4 viên  = 24.000 đ/1viên

- GIÁ BÁN GIẢM khi mua/ VỈ 5 VIÊN
+ Mua 1,2 vỉ  = 98.000 đ/vỉ 5viên 
+ mua 3,4,5,6vỉ = 94.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 7,8,9vỉ  = 92.000 
đ/vỉ 5viên
+ Mua 10-20vỉ  = 90.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 21-40vỉ = 89.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 41-70vỉ = 88.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 71-100vỉ = 88.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 101-140vỉ = 87.500 đ/vỉ 5viên
+ Mua 141-170vỉ = 87.200 đ/vỉ 5viên
+ Mua 171-200vỉ = 87.000 đ/vỉ 5viên
+ Mua 201-250vỉ = 86.800 đ/vỉ 5viên
+ Mua 251-300vỉ = 86.600 đ/vỉ 5viên
+ Mua 301-9.000vỉ = 86.500 đ/vỉ 5viên
starstarstarstarstar
Giá: 29.000 đ đ Giá cũ: 29.000 đ đ

Panasonic CR1620; Pin 3v lithium Panasonic CR1620 thị trường Nội địa Nhật-vỉ chữ Nhật (Vỉ 1viên)

Panasonic CR1620; Pin 3v lithium Panasonic CR1620 thị trường Nội địa Nhật-vỉ chữ Nhật (Vỉ 1viên)
MSP: CR1620
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: PANASONIC CR1620
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 1viên
PIN sản xuất cho Thị trường Nội địa Nhật-Vỉ pin chữ Nhật

Giá bán/ vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 3,4 vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 5,6 vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 114.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 112.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 109.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 51-70vỉ = 108.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 71-100vỉ = 107.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 101vỉ-5000vỉ = 106.000 đồng/ vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 120.000 đ đ Giá cũ: 120.000 đ đ

Panasonic CR2450; Pin 3v lithium Panasonic CR2450 /Nội địa Nhật-vỉ chữ Nhật

Panasonic CR2450; Pin 3v lithium Panasonic CR2450 /Nội địa Nhật-vỉ chữ Nhật
MSP: CR2450
HSX:
 • Panasonic
Cỡ pin:
 • đồngXu
Xuất xứ:
 • NHẬT
Điện thế:
 • 3V
Type:
 • Lithium
T.Trạng:
 • Còn hàng
 • Mới 100%
Mã sản phẩm: CR2450
PIN CHÍNH HÃNG PANASONIC
XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 1viên
PIN sản xuất cho Thị trường Nội địa Nhật-Vỉ pin chữ Nhật

Giá bán/ vỉ 5viên:
- Mua 1,2 vỉ  = 125.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 3,4 vỉ  = 119.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 5,6 vỉ  = 116.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 7,8,9 vỉ  = 114.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 10vỉ-30vỉ = 112.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 31vỉ-50vỉ = 109.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 51-70vỉ = 108.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 71-100vỉ = 107.000 đồng/ vỉ 1viên
- Mua 101vỉ-5000vỉ = 106.000 đồng/ vỉ 1viên

starstarstarstarstar
Giá: 120.000 đ đ Giá cũ: 120.000 đ đ

Pin CR1220, Pin 3v lithium Nội địa Nhật Pin CR1220/DS2BP-G , vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 2 viên)

Pin CR1220, Pin 3v lithium Nội địa Nhật Pin CR1220/DS2BP-G , vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 2 viên)
MSP: CR1220
HSX:
  Cỡ pin:
  • đồngXu
  Xuất xứ:
  • LiênDoanh
  Điện thế:
  • 3V
  Type:
  • Lithium
  T.Trạng:
  • Còn hàng
  • Mới 100%
  Mã sản phẩm: CR1220
  PIN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT 
  VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT  
  GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
  . Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 3,4,5,6 vỉ  = 70.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 7,8,9 vỉ = 67.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 10vỉ-30vỉ  = 65.000 đồng/ vỉ 2 viên 
  . Mua 31vỉ-80vỉ = 64.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 81-200vỉ = 63.000 đồng/ vỉ 2 viên
  . Mua 201-500vỉ = 62.000 đồng/ vỉ 2 viên 
  starstarstarstarstar
  Giá: 75.000 đ đ Giá cũ: 75.000 đ đ

  Pin CR2016, Pin 3v lithium Nội địa Nhật Pin CR2016/DS2BP-G , vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 2 viên)

  Pin CR2016, Pin 3v lithium Nội địa Nhật Pin CR2016/DS2BP-G , vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 2 viên)
  MSP: CR2016
  HSX:
   Cỡ pin:
   • đồngXu
   Xuất xứ:
   • LiênDoanh
   Điện thế:
   • 3V
   Type:
   • Lithium
   T.Trạng:
   • Còn hàng
   • Mới 100%
   Mã sản phẩm: CR2016
   PIN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT 
   VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT  
   GIÁ BÁN/ VỈ 2 VIÊN:
   . Mua 1,2 vỉ  = 75.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 3,4,5,6 vỉ  = 70.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 7,8,9 vỉ = 67.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 10vỉ-30vỉ  = 65.000 đồng/ vỉ 2 viên 
   . Mua 31vỉ-80vỉ = 64.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 81-200vỉ = 63.000 đồng/ vỉ 2 viên
   . Mua 201-500vỉ = 62.000 đồng/ vỉ 2 viên 
   starstarstarstarstar
   Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

   LIFELEX CR2025, Pin 3v lithium LIFELEX CR2025 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật

   LIFELEX CR2025, Pin 3v lithium LIFELEX CR2025 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật
   MSP: CR2025
   HSX:
    Cỡ pin:
    • đồngXu
    Xuất xứ:
    • LiênDoanh
    Điện thế:
    • 3V
    Type:
    • Lithium
    T.Trạng:
    • Còn hàng
    • Mới 100%
    Mã sản phẩm: LIFELEX CR2025
    PIN CHÍNH HÃNG thị TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT
    VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 
    ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN 
    Giá  bán /Vỉ 1 viên :
    - Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 1 viên
    - Mua 4,5,6 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 1 viên
    - Mua 7,8,9 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 1 viên
    - Mua 10vỉ -30vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 1 viên
    - Mua 31vỉ-80vỉ = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
    - Mua 81vỉ-150vỉ = 27.500 đồng/ Vỉ 1viên
    - Mua 151-250vỉ = 27.000 đồng/ Vỉ 1viên
    - Mua 251-9500vỉ  = 26.500 đồng/ Vỉ 1viên  
    starstarstarstarstar
    Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

    LIFELEX CR2032, Pin 3v lithium LIFELEX CR2032 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 1viên)

    LIFELEX CR2032, Pin 3v lithium LIFELEX CR2032 thị trường Nội địa Nhật /Vỉ pin ghi chữ Nhật (Vỉ 1viên)
    MSP: CR2032
    HSX:
     Cỡ pin:
     • đồngXu
     Xuất xứ:
     • LiênDoanh
     Điện thế:
     • 3V
     Type:
     • Lithium
     T.Trạng:
     • Còn hàng
     • Mới 100%
     Mã sản phẩm: LIFELEX CR2032
     PIN CHÍNH HÃNG thị TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT
     VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT 
     ĐÓNG GÓI: LOẠI VỈ 1 VIÊN 
     Giá  bán /Vỉ 1 viên :
     - Mua 1,2,3 vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 1 viên
     - Mua 4,5,6 vỉ  = 32.000 đồng/ vỉ 1 viên
     - Mua 7,8,9 vỉ  = 30.000 đồng/ vỉ 1 viên
     - Mua 10vỉ -30vỉ = 29.000 đồng/ vỉ 1 viên
     - Mua 31vỉ-80vỉ = 28.000 đồng/ Vỉ 1viên
     - Mua 81vỉ-150vỉ = 27.500 đồng/ Vỉ 1viên
     - Mua 151-250vỉ = 27.000 đồng/ Vỉ 1viên
     - Mua 251-9500vỉ  = 26.500 đồng/ Vỉ 1viên  

     starstarstarstarstar
     Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

     DAISO CR2016, Pin 3v lithium DAISO CR2016 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên

     DAISO CR2016, Pin 3v lithium DAISO CR2016 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên
     MSP: CR2016
     HSX:
      Cỡ pin:
      • đồngXu
      Xuất xứ:
      • LiênDoanh
      Điện thế:
      • 3V
      Type:
      • Lithium
      T.Trạng:
      • Còn hàng
      • Mới 100%
      Mã sản phẩm: DAISO CR2016

      PIN CHÍNH HÃNG DAISO/ GOLDENPOWER 

      THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  - VỈ PIN CHỮ NHẬT

      VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 

      - GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : = 25.000đ/ 1viên
      - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
      + Mua 1,2 vỉ  = 65.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 3,4,5,6 VỈ  = 61.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 7,8,9 vỉ  = 59.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 10-20 vỉ  = 57.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 21-50 vỉ  = 56.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 51-100 vỉ  = 55.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 101-200 vỉ  = 54.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 201-1000 vỉ  = 53.500 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 1001-5000 vỉ  = 53.000 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua 5001-10 000vỉ  = 52.500 đ/ Vỉ 3viên
      + Mua trên 10 000vỉ  = 52.000 đ/ Vỉ 3viên
      starstarstarstarstar
      Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

      DAISO CR2025, Pin 3v lithium DAISO CR2025 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên

      DAISO CR2025, Pin 3v lithium DAISO CR2025 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên
      MSP: CR2025
      HSX:
       Cỡ pin:
       • đồngXu
       Xuất xứ:
       • LiênDoanh
       Điện thế:
       • 3V
       Type:
       • Lithium
       T.Trạng:
       • Còn hàng
       • Mới 100%
       Mã sản phẩm: DAISO CR2025

       PIN CHÍNH HÃNG DAISO/ GOLDENPOWER THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  

       VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 

       - GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : = 25.000đ/ 1viên
       - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
       + Mua 1,2 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 3,4,5,6 VỈ = 61.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 7,8,9 vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 10-20 vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 21-50 vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 51-100 vỉ = 55.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 101-200 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 201-1000 vỉ = 53.500 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 1001-5000 vỉ = 53.000 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua 5001-10 000vỉ = 52.500 đồng/ Vỉ 3viên
       + Mua trên 10 000vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 3viên
       starstarstarstarstar
       Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

       DAISO CR2032, Pin 3v lithium DAISO CR2032 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên

       DAISO CR2032, Pin 3v lithium DAISO CR2032 _thi trường nội địa Nhật, Vỉ pin ghi chữ Nhật / Vỉ 3viên
       MSP: CR2032
       HSX:
        Cỡ pin:
        • đồngXu
        Xuất xứ:
        • LiênDoanh
        Điện thế:
        • 3V
        Type:
        • Lithium
        T.Trạng:
        • Còn hàng
        • Mới 100%
        Mã sản phẩm: DAISO CR2032

        PIN CHÍNH HÃNG DAISO/ GOLDENPOWER THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NHẬT  

        VỈ PIN GHI CHỮ NHẬT - XUẤT XỨ : LIÊN DOANH 

        - GIÁ BÁN LẺ/ 1 VIÊN : = 25.000đ/ 1viên
        - GIÁ BÁN/ VỈ 1 VIÊN
        + Mua 1,2 vỉ = 65.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 3,4,5,6 VỈ = 61.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 7,8,9 vỉ = 59.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 10-20 vỉ = 57.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 21-50 vỉ = 56.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 51-100 vỉ = 55.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 101-200 vỉ = 54.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 201-1000 vỉ = 53.500 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 1001-5000 vỉ = 53.000 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua 5001-10 000vỉ = 52.500 đồng/ Vỉ 3viên
        + Mua trên 10 000vỉ = 52.000 đồng/ Vỉ 3viên
        starstarstarstarstar
        Giá: 65.000 đ đ Giá cũ: 65.000 đ đ

        Pin 12v Pin A27 _Pin Vinnic A27; Pin Remote điều khiển 12V Vinnic 27A, L828F, 27AE, MN27

        Pin 12v Pin A27 _Pin Vinnic A27; Pin Remote điều khiển 12V Vinnic 27A, L828F, 27AE, MN27
        MSP: A27,L828F
        HSX:
        • VINNIC
        Cỡ pin:
         Xuất xứ:
         • China TW
         Điện thế:
         • 12v
         Type:
         • Alkaline
         T.Trạng:
         • Còn hàng
         Mã sản phẩm: VINNIC A27
         Pin Remote 12v Alkaline chính hãng VINNIC 
         Đóng gói : Vỉ 5 viên 
         Giá bán lẻ/ viên:
         - Mua 1,2 viên = 15.000 đ/viên
         - Mua 3,4 viên = 12.000 đ/viên 
         Giá bán/ vỉ 5viên:
         - Mua 1,2 vỉ  = 39.000 đ/vỉ 5viên
         - Mua 3,4,5 vỉ = 37.000 đ/vỉ 5viên
         - Mua 6,7 vỉ  = 36.000 đ/vỉ 5viên
         - Mua 8,9 vỉ = 35.000 đ/vỉ 5viên
         - Mua 10-30vỉ = 34.000 đ/vỉ 5viên
         - Mua 31-70vỉ = 33.500 đ/vỉ 5viên
         - Mua 71-100vỉ = 33.000 đ/vỉ 5viên
         - Mua 101-150vỉ = 32.500 đ/vỉ 5viên
         - Mua 151-200vỉ = 32.000 đ/vỉ 5viên
         - Mua 201-5000vỉ = 31.500 đ/vỉ 5viên
         starstarstarstarstar
         Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

         Pin 12v Pin A23 _Pin Vinnic A23; Pin Remote điều khiển 12V Vinnic 23, L1028F, 23AE, MN23

         Pin 12v Pin A23 _Pin Vinnic A23; Pin Remote điều khiển 12V Vinnic 23, L1028F, 23AE, MN23
         MSP: A23,LR1028F
         HSX:
         • VINNIC
         Xuất xứ:
         • China TW
         Điện thế:
         • 12v
         Type:
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          Mã sản phẩm: A23, 23AE, MN23
          Pin Remote 12v Alkaline chính hãng VINNIC 
          Đóng gói : Vỉ 5 viên 
          Giá bán lẻ/ viên:
          - Mua 1,2 viên = 15.000 đ/viên
          - Mua 3,4 viên = 12.000 đ/viên 
          Giá bán/ vỉ 5viên:
          - Mua 1,2 vỉ  = 39.000 đ/vỉ 5viên
          - Mua 3,4,5 vỉ = 37.000 đ/vỉ 5viên
          - Mua 6,7 vỉ  = 36.000 đ/vỉ 5viên
          - Mua 8,9 vỉ = 35.000 đ/vỉ 5viên
          - Mua 10-30vỉ = 34.000 đ/vỉ 5viên
          - Mua 31-70vỉ = 33.500 đ/vỉ 5viên
          - Mua 71-100vỉ = 33.000 đ/vỉ 5viên
          - Mua 101-150vỉ = 32.500 đ/vỉ 5viên
          - Mua 151-200vỉ = 32.000 đ/vỉ 5viên
          - Mua 201-5000vỉ = 31.500 đ/vỉ 5viên
          starstarstarstarstar
          Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

          Beston BST-C821BW, Bộ sạc đa năng sạc pin AA-AAA-C-D-9v Beston BST-C821BW (04 khe sạc)

          Beston BST-C821BW, Bộ sạc đa năng sạc pin AA-AAA-C-D-9v Beston BST-C821BW (04 khe sạc)
          MSP: C821BW
          HSX:
          • Beston
          Xuất xứ:
          • China TW
          Type:
          • 4 rảnh
          Bảohành:
          • 1năm
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          • Mới 100%
          starstarstarstarstar
          Giá: 215.000 đ đ Giá cũ: 215.000 đ đ

          Delipow DLP-910 Máy sạc Pin vuông 9v (10 khe sạc, Mỗi lần sạc được 2-4-6-8-10 pin 9V) /Bảo hành 03 tháng

          Delipow DLP-910 Máy sạc Pin vuông 9v (10 khe sạc, Mỗi lần sạc được 2-4-6-8-10 pin 9V) /Bảo hành 03 tháng
          MSP: DLP-910
          HSX:
          • Delipow
          Xuất xứ:
          • China TW
          Type:
          • 10 rảnh
          Bảohành:
          • 3 tháng
          T.Trạng:
          • Mới 100%
          starstarstarstarstar
          Giá: 225.000 đ đ Giá cũ: 225.000 đ đ

          DoublePow K98B, Máy sạc pin AA, AAA DoublePow K98B (Màn hình LCD, Sạc được 2-4 pin, Tự Ngắt khi pin đầy)

          DoublePow K98B, Máy sạc pin AA, AAA DoublePow K98B (Màn hình LCD, Sạc được 2-4 pin, Tự Ngắt khi pin đầy)
          MSP: K98B
          HSX:
          • DoublePow
          Xuất xứ:
          • China TW
          Type:
          • 4 rảnh
          Bảohành:
          • 3 tháng
          T.Trạng:
          • Mới 100%
          starstarstarstarstar
          Giá: 195.000 đ đ Giá cũ: 195.000 đ đ

          Delipow DLP-405 Máy sạc có màn hình LCD với 04 khe sạc, Mỗi lần sạc được 2-4 pin AA/AAA /Bảo hành 03 tháng

          Delipow DLP-405 Máy sạc có màn hình LCD với 04 khe sạc, Mỗi lần sạc được 2-4 pin AA/AAA /Bảo hành 03 tháng
          MSP: DLP-405
          HSX:
          • Delipow
          Xuất xứ:
          • China TW
          Type:
          • 4 rảnh
          Bảohành:
          • 3 tháng
          T.Trạng:
          • Còn hàng
          starstarstarstarstar
          Giá: 145.000 đ đ Giá cũ: 145.000 đ đ

          LiitoKala Lii-600, Máy sạc Pin và Test Dung Lượng Pin LiitoKala Lii-600 (Cảm ứng, đo Pin Lithium Li-ion/NiMh)

          LiitoKala Lii-600, Máy sạc Pin và Test Dung Lượng Pin LiitoKala Lii-600 (Cảm ứng, đo Pin Lithium Li-ion/NiMh)
          MSP: LII-600
          HSX:
          • LiitoKala
          Type:
          • 4 rảnh
          Bảohành:
          • 6 tháng
          T.Trạng:
           starstarstarstarstar
           Giá: 85.000 đ đ Giá cũ: 85.000 đ đ

           LiitoKala Lii-500, Máy sạc Pin và đo dung lượng Pin LiitoKala Lii-500 (Sạc và đo Pin Lithium Li-ion và NiMh)

           LiitoKala Lii-500, Máy sạc Pin và đo dung lượng Pin LiitoKala Lii-500 (Sạc và đo Pin Lithium Li-ion và NiMh)
           MSP: LII-500
           HSX:
           • LiitoKala
           Type:
           • 4 rảnh
           Bảohành:
           • 6 tháng
           T.Trạng:
            starstarstarstarstar
            Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

            LiitoKala Lii-PD4, Máy sạc Pin và đo dung lượng Pin LiitoKala Lii-PD4 (Sạc 4 pin và đo Pin Lithium Li-ion và NiMh)

            LiitoKala Lii-PD4, Máy sạc Pin và đo dung lượng Pin LiitoKala Lii-PD4 (Sạc 4 pin và đo Pin Lithium Li-ion và NiMh)
            MSP: LII-PD4
            HSX:
            • LiitoKala
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            Type:
            • 4 rảnh
            T.Trạng:
            • Còn hàng
            starstarstarstarstar
            Giá: 445.000 đ đ Giá cũ: 445.000 đ đ

            Liitokala Lii-100B, Máy Sạc pin Liitokala Lii-100B (01 rảnh sạc cho pin 3.7V 3.2V 18650 26650 và NiMh 1.2V A AA AAA)

            Liitokala Lii-100B, Máy Sạc pin Liitokala Lii-100B (01 rảnh sạc cho pin 3.7V 3.2V 18650 26650 và NiMh 1.2V A AA AAA)
            MSP: LII-100B
            HSX:
            • LiitoKala
            Xuất xứ:
            • LiênDoanh
            Type:
            • Sạc 1 Rảnh
            Bảohành:
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 95.000 đ đ Giá cũ: 95.000 đ đ

             Liitokala Lii-402, Máy Sạc Liitokala Lii-402 (04 rảnh sạc pin 18650 26650 123A 26650,...và NiMh 1.2V A AA AAA)

             Liitokala Lii-402, Máy Sạc Liitokala Lii-402 (04 rảnh sạc pin 18650 26650 123A 26650,...và NiMh 1.2V A AA AAA)
             MSP: LII-402
             HSX:
             • LiitoKala
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Type:
             • 4 rảnh
             Bảohành:
             • 3 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 229.000 đ đ Giá cũ: 229.000 đ đ

             Liitokala Lii-202, Máy Sạc Liitokala Lii-202 (02 rảnh sạc pin 18650 26650 123A 26650,...và NiMh 1.2V A AA AAA)

             Liitokala Lii-202, Máy Sạc Liitokala Lii-202 (02 rảnh sạc pin 18650 26650 123A 26650,...và NiMh 1.2V A AA AAA)
             MSP: LII-202
             HSX:
             • LiitoKala
             Xuất xứ:
             • China TW
             Type:
             • 2 rảnh
             Bảohành:
             • 3 tháng
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             starstarstarstarstar
             Giá: 179.000 đ đ Giá cũ: 179.000 đ đ

             LiitoKala Lii-50A, Pin sạc Lithium 3.7v 26650 LiitoKala Lii-50A (5000mAh) chính hãng

             LiitoKala Lii-50A, Pin sạc Lithium 3.7v 26650 LiitoKala Lii-50A (5000mAh) chính hãng
             MSP: LII-50A
             HSX:
             • LiitoKala
             Cỡ pin:
             • C
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             mAh:
             • 5000mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Lithium
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Giá bán : 
             - Mua 1,2 viên  = 115.000 đồng/ viên
             - Mua 3,4,5 viên = 110.000 đồng/ viên
             - Mua 6,7,8,9 viên = 108.000 đồng/viên 
             - Mua 10viên-30viên = 106.000 đồng/ viên
             - Mua 31viên-60viên = 105.000 đồng/ viên
             - Mua 61viên-120viên = 104.000 đồng/ viên
             - Mua 121-200viên = 105.000 đồng/viên
             - Mua 201-5000viên = 104.000 đồng/ viên 
             starstarstarstarstar
             Giá: 115.000 đ đ Giá cũ: 115.000 đ đ

             LiitoKala Lii-31S, Pin sạc 18650 Lithium 3.7v LiitoKala Lii-31S (3100mAh, 11.5Wh, Dòng Xả 35A) chính hãng

             LiitoKala Lii-31S, Pin sạc 18650 Lithium 3.7v LiitoKala Lii-31S (3100mAh, 11.5Wh, Dòng Xả 35A) chính hãng
             MSP: LII-31S
             HSX:
             • LiitoKala
             Cỡ pin:
             • 18650
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Discharge:
             • 35A
             mAh:
             • 3100mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Mã sản phẩm: LII-31S
             PIN SẠC LiiTOKALA chính ah4ng  
             (Discharge/ Dòng Xả 35A) 
             BẢO HÀNH SỬ DỤNG : 01 THÁNG 
             YÊU CẦU : TEM BẢO HÀNH WWW.PINNUOINGUON.VN DÁN TRÊN PIN
             (Không bảo hành khi sử dụng khác máy sạc-sạc sai dòng điện 
             và tự ý bấm ghép pin-chế ghép pin) 

             Giá bán/VIÊN : 
             - Mua 1,2 viên   = 129.000 đồng/viên
             - Mua 3,4,5 viên  = 124.000 đồng/viên
             - Mua 6,7,8,9 viên   = 119.000 đồng/viên 
             - Mua 10 -20viên  = 117.000 đồng/viên
             - Mua 21-50viên  = 115.000 đồng/viên
             - Mua 51-200viên  = 114.000 đồng/viên
             - Mua 201-1000viên  = 113.000 đồng/viên
             - Mua 1001-10000viên = 112.000 đồng/viên
             starstarstarstarstar
             Giá: 129.000 đ đ Giá cũ: 129.000 đ đ

             LiitoKala Lii-35A, Pin sạc Lithium 3.7v 18650 LiitoKala Lii-35A (3500mAh) Dòng xả 10A chính hãng

             LiitoKala Lii-35A, Pin sạc Lithium 3.7v 18650 LiitoKala Lii-35A (3500mAh) Dòng xả 10A chính hãng
             MSP: LII-35A
             HSX:
             • LiitoKala
             Cỡ pin:
             • 18650
             Xuất xứ:
             • China TW
             mAh:
             • 3500mAh
             Điện thế:
             • 3.7V
             Type:
             • Lithium
             T.Trạng:
             • Còn hàng
             Mã sản phẩm: LII-35A
             PIN CHÍNH HÃNG LitoKala 
             TEST KHI MUA 
             Giá bán : 
             - Mua 1,2 viên  = 98.000 đồng/ viên
             - Mua 3,4,5 viên = 94.000 đồng/ viên
             - Mua 6,7,8,9 viên = 92.000 đồng/viên 
             - Mua 10viên-30viên = 90.000 đồng/ viên
             - Mua 31viên-60viên = 88.000 đồng/ viên
             - Mua 61viên-120viên = 87.000 đồng/ viên
             - Mua 121-200viên = 86.000 đồng/viên
             - Mua 201-5000viên = 85.000 đồng/ viên 
             starstarstarstarstar
             Giá: 98.000 đ đ Giá cũ: 98.000 đ đ

             Mitsubishi LR41, AG3 _Pin cúc áo 1.5v alkaline Mitsubishi LR41, AG3 chính hãng

             Mitsubishi LR41, AG3 _Pin cúc áo 1.5v alkaline Mitsubishi LR41, AG3 chính hãng
             MSP: LR41, AG3
             HSX:
             • Mitsubishi
             Cỡ pin:
             • cúc áo
             Xuất xứ:
             • LiênDoanh
             Điện thế:
             • 1.5v
             Type:
             • Alkaline
             Giá cho:
              Mã sản phẩm: LR41, AG3
              Pin chính hãng MITSUBISHI 
              XUẤT XỨ CHINA  - Đóng gói: Vỉ 10 viên. 
              -Giá bán LẺ/1VIÊN
              . Mua 1,2,3,4 viên  = 7.000 đồng/1 viên 
              GIÁ BÁN/ VỈ 10VIÊN: 
              . Mua 1,2,3 vỉ  = 45.000 đồng/ vỉ 10viên
              . Mua 4,5,6 vỉ  = 42.000 đồng/ vỉ 10viên
              . Mua 7,8,9 vỉ  = 40.000 đồng/ vỉ 10viên
              . Mua 10vỉ-20 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 10viên 
              . Mua 21vỉ-40vỉ  = 38.000 đồng/ vỉ 10viên
              . Mua 41vỉ-60vỉ = 37.000 đồng/ vỉ 10viên 
              . Mua 61vỉ-150vỉ = 36.500 đồng/ vỉ 10viên
              . Mua 151vỉ-500vỉ = 36.000 đồng/ vỉ 10viên 
              . Mua 501-9500vỉ  = 35.500 đồng/ vỉ 10viên
              starstarstarstarstar
              Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

              Mitsubishi LR44; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Mitsubishi LR44 chính hãng | CÒN HÀNG

              Mitsubishi LR44; Pin cúc áo 1.5v Alkaline Mitsubishi LR44 chính hãng | CÒN HÀNG
              MSP: LR44
              HSX:
              • Mitsubishi
              Cỡ pin:
              • cúc áo
              Xuất xứ:
              • LiênDoanh
              Điện thế:
              • 1.5v
              Type:
              • Alkaline
              Giá cho:
               Mã sản phẩm: MITSUBISHI LR44
               PIN CHÍNH HÃNG MITSUBISHI
               ĐÓNG GÓI : VỈ 10VIÊN 
               GIÁ BÁN LẺ/VIÊN :
               - Mua 1,2,3,4 viên = 7.000 đồng/ viên
               - Mua 5,6,7,8,9 viên = 5.000 đồng/ viên

               GIÁ BÁN/ VỈ 10 VIÊN:
               - Mua 1,2 vỉ = 48.000 đồng/ Vỉ 10viên
               - Mua 3,4,5,6 vỉ = 45.000 đồng/ Vỉ 10viên
               - Mua 7,8,9 vỉ = 42.000 đồng/ Vỉ 10viên
               - Mua 10-50vỉ = 41.000 đồng/ Vỉ 10viên
               - Mua 51-300vỉ = 39.000 đồng/ Vỉ 10viên
               - Mua 301-1000vỉ = 37.000 đồng/ Vỉ 10viên

               starstarstarstarstar
               Giá: 7.000 đ đ Giá cũ: 7.000 đ đ

               COMBO 1 HỘP 10 Vỉ Pin vuông 9v Alkaline Fujitsu 6LF22, MN1604B (X.Xứ NHẬT) _Giá chỉ 389.000đ/HỘP

               COMBO 1 HỘP 10 Vỉ Pin vuông 9v Alkaline Fujitsu 6LF22, MN1604B (X.Xứ NHẬT) _Giá chỉ 389.000đ/HỘP
               MSP: 6LF22
               HSX:
               • Fujitsu
               Cỡ pin:
               • 9v
               Xuất xứ:
               • Indonesia
               Điện thế:
               • 9v
               Type:
               • Alkaline
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Đóng gói:
               • 1 viên

               PIN VUÔNG 9V CHÍNH HÃNG 

               Đóng gói : Vỉ 1 viên. XUẤT XỨ NHẬT  

               Giá bán/ vỉ 1VIÊN : 

               -Mua 1,2 vỉ = 45.000 đ/vỉ 1viên 

               -Mua 3,4,5,6 vỉ = 42.000 đ/vỉ 1viên 

               -Mua 7,8,9 vỉ = 40.000 đ/vỉ 1viên

               -Mua 10vỉ-20vỉ = 39.000 đ/vỉ 1viên

               -Mua 21vỉ-30vỉ = 38.000 đ/vỉ 1viên

               -Mua 31vỉ-50vỉ = 37.500 đ/vỉ 1viên

               -Mua 51vỉ-80vỉ = 37.000 đ/vỉ 1viên

               -Mua 81vỉ-110vỉ = 36.500 đ/vỉ 1viên

               -Mua 111-150vỉ = 36.000 đ/vỉ 1viên

               -Mua 151-200vỉ = 35.500 đ/vỉ 1viên

               -Mua 201-250vỉ = 35.000 đ/vỉ 1viên

               -Mua 251-300vỉ = 34.500 đ/vỉ 1viên

               -Mua 301-350vỉ = 34.200 đ/vỉ 1viên

               -Mua 351-9000vỉ = 33.900 đ/vỉ 1viên


               starstarstarstarstar
               Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

               COMBO 1HỘP 20vỉ Pin Fujitsu Premium LR03 (2B) FP Alkaline 1.5v (Made in Indonesia) _Giá chỉ 349.000đ/Hộp

               COMBO 1HỘP 20vỉ Pin Fujitsu Premium LR03 (2B) FP Alkaline 1.5v (Made in Indonesia) _Giá chỉ 349.000đ/Hộp
               MSP: LR03 (2B) FP
               HSX:
               • Fujitsu
               Cỡ pin:
               • AAA
               Xuất xứ:
               • Indonesia
               Điện thế:
               • 1.5v
               Type:
               • Alkaline
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Đóng gói:
               • Vỉ 2viên
               Mã sản phẩm: FUJITSU LR03 (2B)FP

               PIN ALKALINE PREMIUM

               Đóng gói : Vỉ 2 viên. XUẤT XỨ : INDONESIA 

               Giá bán :
               - Mua 1,2,3 vỉ  = 39.000 đồng/ vỉ 2 viên
               - MUa 4,5,6,7 vỉ  = 36.000 đồng/ vỉ 2 viên
               - Mua 8,9,10vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 2 viên
               - Mua 11 vỉ đến 30 vỉ = 34.000 đồng/ Vỉ 2viên
               - Mua 31 vỉ đến 100 vỉ  = 33.000 đồng/ vỉ 2 viên 
               - Mua 101 vỉ - 300 vỉ = 32.000 đồng/ Vỉ 2viên
               - Mua trên 300 vỉ  = 31.500 đồng/ Vỉ 2viên
               starstarstarstarstar
               Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

               COMBO 1HỘP 10vỉ =20viên Pin AAA Fujitsu LR03-FU-W alkaline 1.5v chính hãng _Giá chỉ 229.000đ/ HỘP 20viên

               COMBO 1HỘP 10vỉ =20viên Pin AAA Fujitsu LR03-FU-W alkaline 1.5v chính hãng _Giá chỉ 229.000đ/ HỘP 20viên
               MSP: LR03-FU-W
               HSX:
               • Fujitsu
               Cỡ pin:
               • AAA
               Xuất xứ:
               • Indonesia
               Điện thế:
               • 1.5v
               Type:
               • Alkaline
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Đóng gói:
               • Vỉ 2viên
               Mã sản phẩm: LR03-FU-W
               PIN CHÍNH HÃNG FUJITSU NHẬT 
               XUẤT XỨ : INDONESIA 
               ĐÓNG GÓI : VỈ 2VIÊN
               Giá bán :
               . Mua 1,2,3 vỉ  = 27.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 4,5,6 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 7,8,9  vỉ  = 24.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 10vỉ-20vỉ = 23.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 21vỉ-40vỉ = 22.000 đ/vỉ 2viên 
               . Mua 41vỉ-70vỉ = 21.500 đ/vỉ 2viên
               . Mua 71-100vỉ  = 21.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 101-150vỉ  = 20.800 đ/vỉ 2viên
               . Mua 151-200vỉ  = 20.500 đ/vỉ 2viên
               . Mua 201-250vỉ  = 20.300 đ/vỉ 2viên
               . Mua 251-300vỉ  = 20.100 đ/vỉ 2viên
               . Mua 300-10.000vỉ  = 19.900 đ/vỉ 2viên
               starstarstarstarstar
               Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

               COMBO 1HỘP 20viên Pin Fujitsu Premium Alkaline LR6(2B)FP (Indonesia) _Giá chỉ 269.000đ/HỘP 10vỉ

               COMBO 1HỘP 20viên Pin Fujitsu Premium Alkaline LR6(2B)FP (Indonesia) _Giá chỉ 269.000đ/HỘP 10vỉ
               MSP: LR6(2B)FP
               HSX:
               • Fujitsu
               Cỡ pin:
               • AA
               Xuất xứ:
               • Indonesia
               Điện thế:
               • 1.5v
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Đóng gói:
               • Vỉ 2viên
               Mã sản phẩm: FUJITSU LR6(2B)FP

               PIN ALKALINE PREMIUM CHÍNH HÃNG FUJITSU

               Đóng gói : Vỉ 2 viên. XUẤT XỨ : INDONESIA 

               Giá bán /Vỉ 2 viên :
               - Mua 1,2vỉ  = 35.000 đồng/ vỉ 2 viên
               - MUa 3,4,5vỉ  = 31.000 đồng/ vỉ 2 viên
               - Mua 6,7,8,9vỉ  = 29.000 đồng/ vỉ 2 viên
               - Mua 10vỉ -30vỉ = 27.000 đồng/ Vỉ 2viên
               - Mua 31vỉ-100vỉ  = 26.000 đồng/ vỉ 2 viên 
               - Mua 101vỉ-300vỉ = 25.000 đồng/ Vỉ 2viên
               - Mua 300-5000vỉ = 24.500 đồng/ Vỉ 2viên
               starstarstarstarstar
               Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

               COMBO 1HỘP 10vỉ =20viên Pin AA 1.5v Alkaline Fujitsu LR6-FU-W chính hãng _Giá 229.000đ/HỘP20viên

               COMBO 1HỘP 10vỉ =20viên Pin AA 1.5v Alkaline Fujitsu LR6-FU-W chính hãng _Giá 229.000đ/HỘP20viên
               MSP: LR6-FU-W
               HSX:
               • Fujitsu
               Cỡ pin:
               • AA
               Xuất xứ:
               • Indonesia
               Điện thế:
               • 1.5v
               Type:
               • Alkaline
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Mã sản phẩm: FUJITSU LR6-FU-W
               PIN CHÍNH HÃNG FUJITSU NHẬT 
               XUẤT XỨ : INDONESIA 
               ĐÓNG GÓI : VỈ 2VIÊN
               Giá bán :
               . Mua 1,2,3 vỉ  = 27.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 4,5,6 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 7,8,9  vỉ  = 24.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 10vỉ-20vỉ = 23.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 21vỉ-40vỉ = 22.000 đ/vỉ 2viên 
               . Mua 41vỉ-70vỉ = 21.500 đ/vỉ 2viên
               . Mua 71-100vỉ  = 21.000 đ/vỉ 2viên
               . Mua 101-150vỉ  = 20.800 đ/vỉ 2viên
               . Mua 151-200vỉ  = 20.500 đ/vỉ 2viên
               . Mua 201-250vỉ  = 20.300 đ/vỉ 2viên
               . Mua 251-300vỉ  = 20.100 đ/vỉ 2viên
               . Mua 300-10.000vỉ  = 19.900 đ/vỉ 2viên
               starstarstarstarstar
               Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

               COMBO 01HỘP=20viên Pin trung C 1.5v Fujitsu R14(2S) F-GP General Purpose _Giá chỉ 129.000/ Hộp 20viên

               COMBO 01HỘP=20viên Pin trung C 1.5v Fujitsu R14(2S) F-GP General Purpose _Giá chỉ 129.000/ Hộp 20viên
               MSP: R14(2S) F
               HSX:
               • Fujitsu
               Cỡ pin:
               • C
               Xuất xứ:
               • China TW
               Điện thế:
               • 1.5v
               T.Trạng:
               • Còn hàng
               Đóng gói:
                Mã sản phẩm: R14(2S) F-GP

                PIN CHÍNH HÃNG FDK FUJITSU NHẬT 

                Đóng gói : Gói 2viên, hộp = 20viên

                *Giá bán LẺ/ vỉ 2viên:
                - Mua 1,2,3,4 vỉ  = 17.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 5,6,7,8,9 vỉ  = 15.000 đ/vỉ 2viên

                *Giá bán theo hộp : 
                - Mua 1,2,3 hộp  = 129.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 4,5,6 hộp = 124.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 7,8,9 hộp  = 121.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 10hộp-30hộp  = 119.000 đ/hộp 20viên 
                - Mua 31hộp-50hộp = 117.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 51hộp-80hộp = 116.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 81hộp-110hộp = 115.500 đ/hộp 20viên
                - Mua 111hộp-150hộp = 115.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 151hộp-200hộp = 114.500 đ/hộp 20viên
                - Mua 201hộp-250hộp = 114.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 251hộp-300hộp = 113.500 đ/hộp 20viên
                - Mua 301-10.000hộp = 113.000 đ/hộp 20viên

                starstarstarstarstar
                Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                COMBO 01HỘP=20viên Pin đại D 1.5v Fujitsu R20(2S)F-GP General Purpose _Giá chỉ 188.000/Hộp 20viên

                COMBO 01HỘP=20viên Pin đại D 1.5v Fujitsu R20(2S)F-GP General Purpose _Giá chỉ 188.000/Hộp 20viên
                MSP: R20(2S)F-GP
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • D
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Carbon
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: R20(2S)F-GP

                PIN CHÍNH HÃNG FDK FUJITSU NHẬT 

                Đóng gói : Gói 2viên, hộp = 20viên

                *Giá bán LẺ/ vỉ 2viên:
                - Mua 1,2,3,4 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 5,6,7,8,9 vỉ  = 22.000 đ/vỉ 2viên

                *Giá bán GIẢM khi mua/hộp 20viên:
                - Mua 1,2,3 hộp  = 188.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 4,5,6 hộp = 184.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 7,8,9 hộp  = 181.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 10hộp-30hộp  = 179.000 đ/hộp 20viên 
                - Mua 31hộp-50hộp = 177.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 51hộp-80hộp = 175.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 81hộp-110hộp = 176.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 111hộp-150hộp = 175.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 151hộp-200hộp = 174.500 đ/hộp 20viên
                - Mua 201hộp-250hộp = 174.000 đ/hộp 20viên
                - Mua 251hộp-300hộp = 173.500 đ/hộp 20viên
                - Mua 301-10.000hộp = 173.000 đ/hộp 20viên
                starstarstarstarstar
                Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                COMBO 01HỘP 40viên Pin tiểu AA 1.5v Fujitsu R6(4S)F-GP General Purpose _Giá chỉ 109.000 /Hộp 40viên

                COMBO 01HỘP 40viên Pin tiểu AA 1.5v Fujitsu R6(4S)F-GP General Purpose _Giá chỉ 109.000 /Hộp 40viên
                MSP: R6(4S)F-GP
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AA
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Carbon
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: R6(4S)F-GP
                PIN CHÍNH HÃNG Fujitsu R6(4S)F-GP
                ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN, 1 HỘP =40VIÊN

                Giá bán LẺ theo vỉ 4 viên:
                - Mua 1,2,3,4 vỉ = 15.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 5,6,7,8,9 vỉ = 13.000 đ/vỉ 4viên

                Giá bán GIẢM theo hộp (HỘP 40viên):
                - Mua 1,2 hộp  = 109.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 3,4,5 hộp  = 107.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 6,7 hộp  = 105.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 8,9hộp  = 103.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 10-30hộp = 102.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 31-60hộp = 101.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 61-90hộp =   99.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 91-120hộp =   98.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 121-150hộp =   98.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 151-200hộp =   97.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 201-250hộp =   97.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 251-300hộp =   96.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 301-350hộp =   96.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 351-9000hộp =   95.500 đ/hộp 40viên
                starstarstarstarstar
                Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                Fujitsu R6(4S)F-GP, Pin tiểu AA 1.5v Fujitsu R6(4S)F-GP General Purpose chính hãng /Gói 4viên

                Fujitsu R6(4S)F-GP, Pin tiểu AA 1.5v Fujitsu R6(4S)F-GP General Purpose chính hãng /Gói 4viên
                MSP: R6(4S)F-GP
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AA
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Carbon
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: R6(4S)F-GP
                PIN CHÍNH HÃNG Fujitsu R6(4S)F-GP
                ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN, 1 HỘP =40VIÊN

                Giá bán LẺ theo vỉ 4 viên:
                - Mua 1,2,3,4 vỉ = 15.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 5,6,7,8,9 vỉ = 13.000 đ/vỉ 4viên

                Giá bán GIẢM theo hộp (HỘP 40viên):
                - Mua 1,2 hộp  = 109.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 3,4,5 hộp  = 107.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 6,7 hộp  = 105.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 8,9hộp  = 103.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 10-30hộp = 102.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 31-60hộp = 101.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 61-90hộp =   99.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 91-120hộp =   98.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 121-150hộp =   98.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 151-200hộp =   97.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 201-250hộp =   97.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 251-300hộp =   96.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 301-350hộp =   96.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 351-9000hộp =   95.500 đ/hộp 40viên

                starstarstarstarstar
                Giá: 15.000 đ đ Giá cũ: 15.000 đ đ

                COMBO 01HỘP =40viên Pin đũa AAA 1.5v Fujitsu R03(2S) F-GP General Purpose _Giá chỉ 98.000/Hộp 40viên

                COMBO 01HỘP =40viên Pin đũa AAA 1.5v Fujitsu R03(2S) F-GP General Purpose _Giá chỉ 98.000/Hộp 40viên
                MSP: R03(2S)
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AAA
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Carbon
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: R03(2S) F-GP

                PIN CHÍNH HÃNG FUJITSU NHẬT 

                Đóng gói : vỉ 2 viên, 1 HỘP 40viên

                *Giá bán LẺ /vỉ 2 VIÊN:
                - Mua 1,2,3,4,5 vỉ  = 8.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 6,7,8,9,10 vỉ  = 7.000 đ/vỉ 2viên

                *Giá bán GIẢM khi mua hộp 40 VIÊN
                - Mua 1,2 hộp  = 98.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 3,4,5,6 hộp = 96.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 7,8,9 hộp  = 95.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 10-30hộp  = 94.000 đ/hộp 40viên 
                - Mua 31-50hộp = 93.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 51-80hộp = 92.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 81-100hộp = 92.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 101-150hộp = 91.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 151-200hộp = 91.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 201-250hộp = 90.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 251-300hộp = 90.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 301-9000hộp = 89.500 đ/hộp 40viên
                starstarstarstarstar
                Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                Fujitsu R03(2S) F-GP; Pin đũa AAA 1.5v Fujitsu R03(2S) F-GP General Purpose chính hãng /Gói 2viên

                Fujitsu R03(2S) F-GP; Pin đũa AAA 1.5v Fujitsu R03(2S) F-GP General Purpose chính hãng /Gói 2viên
                MSP: R03(2S)
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AAA
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Carbon
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: R03(2S) F-GP

                PIN CHÍNH HÃNG FUJITSU NHẬT 

                Đóng gói : vỉ 2 viên, 1 HỘP 40viên

                *Giá bán LẺ /vỉ 2 VIÊN:
                - Mua 1,2,3,4,5 vỉ  = 8.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 6,7,8,9,10 vỉ  = 7.000 đ/vỉ 2viên

                *Giá bán GIẢM khi mua hộp 40 VIÊN
                - Mua 1,2 hộp  = 98.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 3,4,5,6 hộp = 96.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 7,8,9 hộp  = 95.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 10-30hộp  = 94.000 đ/hộp 40viên 
                - Mua 31-50hộp = 93.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 51-80hộp = 92.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 81-100hộp = 92.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 101-150hộp = 91.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 151-200hộp = 91.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 201-250hộp = 90.500 đ/hộp 40viên
                - Mua 251-300hộp = 90.000 đ/hộp 40viên
                - Mua 301-9000hộp = 89.500 đ/hộp 40viên
                starstarstarstarstar
                Giá: 8.000 đ đ Giá cũ: 8.000 đ đ

                COMBO 1HỘP 10vỉ =40viên Pin AAA 1.5v Alkaline Fujitsu LR03-FU-W chính hãng _Giá 419.000đ/HỘP 40viên

                COMBO 1HỘP 10vỉ =40viên Pin AAA 1.5v Alkaline Fujitsu LR03-FU-W chính hãng _Giá 419.000đ/HỘP 40viên
                MSP: LR03-FU-W
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AAA
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Alkaline
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: FUJITSU LR03
                PIN CHÍNH HÃNG Fujitsu Alkaline 
                XUẤT XỨ : INDONESIA 
                ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN, 1 HỘP = 40VIÊN

                Giá bán /vỉ 4 viên:
                - Mua 1,2vỉ = 48.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 3,4,5vỉ = 45.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 6,7,8,9vỉ = 43.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 10vỉ-30vỉ = 42.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 31vỉ-50vỉ = 41.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 51vỉ-80vỉ = 40.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 81vỉ-110vỉ = 39.500 đ/vỉ 4viên
                - Mua 111vỉ-150vỉ = 39.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 151vỉ-200vỉ = 38.500 đ/vỉ 4viên
                - Mua 201vỉ-250vỉ = 38.200 đ/vỉ 4viên
                - Mua 251vỉ-300vỉ = 37.900 đ/vỉ 4viên
                - Mua 301-10.000vỉ = 37.700 đ/vỉ 4viên
                starstarstarstarstar
                Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                Fujitsu LR03-FU-W; Pin tiểu AA 1.5v Alkaline Fujitsu LR03-FU-W chính hãng _Xuất xứ Indonesia /Vỉ 4viên

                Fujitsu LR03-FU-W; Pin tiểu AA 1.5v Alkaline Fujitsu LR03-FU-W chính hãng _Xuất xứ Indonesia /Vỉ 4viên
                MSP: LR03-FU-W
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AAA
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Alkaline
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: FUJITSU LR03
                PIN CHÍNH HÃNG Fujitsu Alkaline 
                XUẤT XỨ : INDONESIA 
                ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN, 1 HỘP = 40VIÊN

                Giá bán /vỉ 4 viên:
                - Mua 1,2vỉ = 48.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 3,4,5vỉ = 45.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 6,7,8,9vỉ = 43.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 10vỉ-30vỉ = 42.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 31vỉ-50vỉ = 41.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 51vỉ-80vỉ = 40.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 81vỉ-110vỉ = 39.500 đ/vỉ 4viên
                - Mua 111vỉ-150vỉ = 39.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 151vỉ-200vỉ = 38.500 đ/vỉ 4viên
                - Mua 201vỉ-250vỉ = 38.200 đ/vỉ 4viên
                - Mua 251vỉ-300vỉ = 37.900 đ/vỉ 4viên
                - Mua 301-10.000vỉ = 37.700 đ/vỉ 4viên
                starstarstarstarstar
                Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

                COMBO 1HỘP 10vỉ =40viên Pin AA 1.5v Alkaline Fujitsu LR6-FU-W chính hãng _Giá 419.000đ/HỘP 40viên

                COMBO 1HỘP 10vỉ =40viên Pin AA 1.5v Alkaline Fujitsu LR6-FU-W chính hãng _Giá 419.000đ/HỘP 40viên
                MSP: LR6-FU-W
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AA
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Alkaline
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: FUJITSU LR6-FU-W
                PIN CHÍNH HÃNG Fujitsu Alkaline LR6
                XUẤT XỨ : INDONESIA 
                ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN, 1 HỘP = 40VIÊN

                Giá bán /vỉ 4 viên:
                - Mua 1,2vỉ = 48.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 3,4,5vỉ = 45.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 6,7,8,9vỉ = 43.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 10vỉ-30vỉ = 42.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 31vỉ-50vỉ = 41.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 51vỉ-80vỉ = 40.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 81vỉ-110vỉ = 39.500 đ/vỉ 4viên
                - Mua 111vỉ-150vỉ = 39.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 151vỉ-200vỉ = 38.500 đ/vỉ 4viên
                - Mua 201vỉ-250vỉ = 38.200 đ/vỉ 4viên
                - Mua 251vỉ-300vỉ = 37.900 đ/vỉ 4viên
                - Mua 301-10.000vỉ = 37.700 đ/vỉ 4viên
                starstarstarstarstar
                Giá: Liên hệ đ Giá cũ: Liên hệ đ

                Fujitsu LR6-FU-W; Pin tiểu AA 1.5v Alkaline Fujitsu LR6-FU-W chính hãng _Xuất xứ Indonesia /Vỉ 4viên

                Fujitsu LR6-FU-W; Pin tiểu AA 1.5v Alkaline Fujitsu LR6-FU-W chính hãng _Xuất xứ Indonesia /Vỉ 4viên
                MSP: LR6-FU-W
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AA
                Xuất xứ:
                • Indonesia
                Điện thế:
                • 1.5v
                Type:
                • Alkaline
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: FUJITSU LR6-FU-W
                PIN CHÍNH HÃNG Fujitsu Alkaline 
                XUẤT XỨ : INDONESIA 
                ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN, 1 HỘP = 40VIÊN

                Giá bán /vỉ 4 viên:
                - Mua 1,2vỉ = 48.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 3,4,5vỉ = 45.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 6,7,8,9vỉ = 43.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 10vỉ-30vỉ = 42.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 31vỉ-50vỉ = 41.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 51vỉ-80vỉ = 40.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 81vỉ-110vỉ = 39.500 đ/vỉ 4viên
                - Mua 111vỉ-150vỉ = 39.000 đ/vỉ 4viên
                - Mua 151vỉ-200vỉ = 38.500 đ/vỉ 4viên
                - Mua 201vỉ-250vỉ = 38.200 đ/vỉ 4viên
                - Mua 251vỉ-300vỉ = 37.900 đ/vỉ 4viên
                - Mua 301-10.000vỉ = 37.700 đ/vỉ 4viên
                starstarstarstarstar
                Giá: 48.000 đ đ Giá cũ: 48.000 đ đ

                GP MN1604UG /MN1604, Pin 9v Alkaline GP 1604UG/6LR61 chính hãng /Loại Vỉ 1viên

                GP MN1604UG /MN1604, Pin 9v Alkaline GP 1604UG/6LR61 chính hãng /Loại Vỉ 1viên
                MSP: MN1604UG
                HSX:
                • GP
                Cỡ pin:
                • 9v
                Xuất xứ:
                • China TW
                Điện thế:
                • 9v
                Type:
                • Alkaline
                T.Trạng:
                • Còn hàng

                PIN VUÔNG 9V CHÍNH HÃNG 

                Đóng gói : 1 viên 

                Giá bán/ vỉ 1VIÊN : 

                -Mua 1,2 vỉ = 59.000 đ/vỉ 1viên 

                -Mua 3,4,5,6 vỉ = 56.000 đ/vỉ 1viên 

                -Mua 7,8,9 vỉ = 54.000 đ/vỉ 1viên

                -Mua 10vỉ-20vỉ = 53.500 đ/vỉ 1viên

                -Mua 21vỉ-30vỉ = 52.500 đ/vỉ 1viên

                -Mua 31vỉ-50vỉ = 52.000 đ/vỉ 1viên

                -Mua 51vỉ-80vỉ = 51.500 đ/vỉ 1viên

                -Mua 81vỉ-110vỉ = 51.000 đ/vỉ 1viên

                -Mua 111-150vỉ = 50.500 đ/vỉ 1viên

                -Mua 151-200vỉ = 50.000 đ/vỉ 1viên

                -Mua 201-9000vỉ= 49.800 đ/vỉ 1viên

                starstarstarstarstar
                Giá: 59.000 đ đ Giá cũ: 59.000 đ đ

                Fujitsu HR-4UTHCEX(2B), Pin sạc 1.2v AAA900mAh Fujitsu HR-4UTHCEX(2B) /Xuất xứ NHẬT (Vỉ 2viên)

                Fujitsu HR-4UTHCEX(2B), Pin sạc 1.2v AAA900mAh Fujitsu HR-4UTHCEX(2B) /Xuất xứ NHẬT (Vỉ 2viên)
                MSP: HR-4UTHCEX
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AAA
                Xuất xứ:
                • NHẬT
                mAh:
                • 900mAh
                Điện thế:
                • 1.2V
                Bảohành:
                • 6 tháng
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: HR-4UTHCEX(2B
                PIN SẠC CHÍNH HÃNG FUJITSU NHẬT
                XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN) 
                Đóng gói : Vỉ 2 viên
                BẢO HÀNH SỬ DỤNG 06 tháng   
                Giá bán/ VỈ 2 VIÊN:
                - Mua 1,2 vỉ  = 175.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 3,4,5  vỉ  = 170.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 6,7 vỉ  = 168.000 đ/vỉ 2viên
                - MuA 8,9 vỉ = 166.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 10vỉ-30vỉ = 164.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 31vỉ-50vỉ = 162.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 51-80 vỉ = 160.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 81vỉ-100vỉ = 159.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 100-150 vỉ = 158.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 151-200 vỉ = 157.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 200-5000vỉ = 156.000 đ/vỉ 2viên
                starstarstarstarstar
                Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

                Fujitsu HR-3UTCEX(2B); Pin sạc AA 1900mAh 1.2v Fujitsu HR-3UTCEX(2B) /Xuất xứ NHẬT _Vỉ 2viên

                Fujitsu HR-3UTCEX(2B); Pin sạc AA 1900mAh 1.2v Fujitsu HR-3UTCEX(2B) /Xuất xứ NHẬT _Vỉ 2viên
                MSP: HR-3UTCEX
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AA
                Xuất xứ:
                • NHẬT
                mAh:
                • 2000mAh
                Điện thế:
                • 1.2V
                Bảohành:
                • 6 tháng
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: HR-3UTCEX(2B)
                PIN SẠC CHÍNH HÃNG FUJITSU NHẬT
                XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN) 
                Đóng gói : Vỉ 2 viên
                BẢO HÀNH SỬ DỤNG 06 tháng   
                Giá bán/ VỈ 2 VIÊN:
                - Mua 1,2 vỉ  = 175.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 3,4,5  vỉ  = 170.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 6,7 vỉ  = 168.000 đ/vỉ 2viên
                - MuA 8,9 vỉ = 166.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 10vỉ-30vỉ = 164.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 31vỉ-50vỉ = 162.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 51-80 vỉ = 160.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 81vỉ-100vỉ = 159.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 100-150 vỉ = 158.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 151-200 vỉ = 157.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 200-5000vỉ = 156.000 đ/vỉ 2viên
                starstarstarstarstar
                Giá: 175.000 đ đ Giá cũ: 175.000 đ đ

                Fujitsu HR-3UTHCEX(2B); Pin sạc AA 2450mAh 1.2v Fujitsu HR-3UTHCEX(2B) /Xuất xứ NHẬT _Vỉ 2viên

                Fujitsu HR-3UTHCEX(2B); Pin sạc AA 2450mAh 1.2v Fujitsu HR-3UTHCEX(2B) /Xuất xứ NHẬT _Vỉ 2viên
                MSP: HR-3UTHCEX
                HSX:
                • Fujitsu
                Cỡ pin:
                • AA
                Xuất xứ:
                • NHẬT
                Điện thế:
                • 1.2V
                Bảohành:
                • 6 tháng
                T.Trạng:
                • Còn hàng
                Mã sản phẩm: HR-3UTHCEX(2B)
                PIN SẠC CHÍNH HÃNG FUJITSU NHẬT
                XUẤT XỨ NHẬT (MADE IN JAPAN) 
                Đóng gói : Vỉ 2 viên
                BẢO HÀNH SỬ DỤNG 06 tháng   
                Giá bán/ VỈ 2 VIÊN:
                - Mua 1,2 vỉ  = 198.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 3,4,5  vỉ  = 193.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 6,7 vỉ  = 189.000 đ/vỉ 2viên
                - MuA 8,9 vỉ = 187.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 10vỉ-30vỉ = 185.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 31vỉ-50vỉ = 183.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 51-80 vỉ = 181.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 81vỉ-100vỉ = 179.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 100-150 vỉ = 178.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 151-200 vỉ = 177.000 đ/vỉ 2viên
                - Mua 200-5000vỉ = 176.000 đ/vỉ 2viên

                starstarstarstarstar
                Giá: 198.000 đ đ Giá cũ: 198.000 đ đ

                Beston 3AM, Pin Lithium AAA 1.5v Beston 3AM với 800mWh (=550mAh) chính hãng /Loại vỉ 4viên

                Beston 3AM, Pin Lithium AAA 1.5v Beston 3AM với 800mWh (=550mAh) chính hãng /Loại vỉ 4viên
                MSP: 3AM
                HSX:
                • Beston
                Cỡ pin:
                • AAA
                Xuất xứ:
                • China TW
                mAh:
                 Điện thế:
                 • 1.5v
                 Type:
                 • Lithium
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Mã sản phẩm: BST-3AM
                 PIN SẠC CÔNG NGHỆ MỚI BESTON LITHIUM 1.5V  
                 CHỈ SỬ DỤNG MÁY SẠC LITHIUM CÙNG HÃNG BESTON
                 Đóng GÓI : Vỉ 4 viên
                 Xuất xứ : CHINA chính hãng 
                 BẢO HÀNH 01 THÁNG 
                 KHÔNG BẢO HÀNH CHO TRƯỜNG HỢP SẠC SAI QUI CÁCH

                 Giá bán/ VỈ 4 VIÊN :
                 - Mua 1,2 vỉ   = 239.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 3,4 vỉ  = 234.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 5,6,7 vỉ  = 229.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 8,9 vỉ     = 224.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 10vỉ-30vỉ  = 219.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 31vỉ-50vỉ  = 217.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 51vỉ-80vỉ  = 215.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 81vỉ-110vỉ  = 213.000 đ/vỉ 4viên  
                 - Mua 111vỉ-150vỉ  = 212.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 151vỉ-200vỉ  = 211.000 đ/vỉ 4viên  
                 - Mua 201vỉ-250vỉ  = 210.000 đ/vỉ 4viên 
                 - Mua 250vỉ-9000vỉ  = 209.000 đ/vỉ 4viên 
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 239.000 đ đ Giá cũ: 239.000 đ đ

                 Panasonic Eneloop BK-4HCCA/4BW _ Pin sạc 1.2v AAA950mAh chính hãng Thị trường Nội địa Trung /Xuất xứ Nhật

                 Panasonic Eneloop BK-4HCCA/4BW _ Pin sạc 1.2v AAA950mAh chính hãng Thị trường Nội địa Trung /Xuất xứ Nhật
                 MSP: BK-4HCCA
                 HSX:
                 • Panasonic
                 Cỡ pin:
                 • AAA
                 Xuất xứ:
                 • NHẬT
                 mAh:
                 • 950mAh
                 Điện thế:
                 • 1.2V
                 Bảohành:
                 • 1năm
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Pin SẠC PRO ĐEN PANASONIC ENELOOP AAA950mAh 
                 Pin chính hãng thị trường Nội địa Trung /Xuất xứ NHẬT 
                 BẢO HÀNH 01 NĂM (12 THÁNG SỬ DỤNG) 

                 Giá bán / Vỉ 4 viên :
                 - Mua 1,2vỉ  = 345.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 3,4,5vỉ  = 339.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 6,7,8,9vỉ  = 335.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 10vỉ-20vỉ = 332.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 21vỉ-40vỉ = 329.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 40vỉ-60vỉ = 327.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 60vỉ-80vỉ = 325.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 81vỉ-100vỉ = 323.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 101vỉ-150vỉ = 321.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 151vỉ-200vỉ = 319.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 201vỉ-250vỉ = 318.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 251vỉ-300vỉ = 317.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 301vỉ trở lên = 316.000 đ/vỉ 4viên
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 345.000 đ đ Giá cũ: 345.000 đ đ

                 Panasonic BK-4MCCA/4W _Pin sạc AAA 750mAh 1.2v thị trường Nội địa Trung-Hongkong /Xuất xứ Nhật (Vỉ 4viên)

                 Panasonic BK-4MCCA/4W _Pin sạc AAA 750mAh 1.2v thị trường Nội địa Trung-Hongkong /Xuất xứ Nhật (Vỉ 4viên)
                 MSP: BK-4MCCA
                 HSX:
                 • Panasonic
                 Cỡ pin:
                 • AAA
                 Xuất xứ:
                 • NHẬT
                 mAh:
                 • 750mAh
                 Điện thế:
                 • 1.2V
                 Bảohành:
                 • 1năm
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 PIN SẠC PANASONIC ENELOOP AAA 1.2V CHÍNH HÃNG 
                 THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TRUNG-HONGKONG
                 XUẤT XỨ : NHẬT (MADE IN JAPAN)
                 Giá bán / Vỉ 4 viên :
                 - Mua 1,2vỉ  = 315.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 3,4,5vỉ  = 309.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 6,7,8,9vỉ  = 305.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 10vỉ-20vỉ = 302.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 21vỉ-40vỉ = 299.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 40vỉ-60vỉ = 297.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 60vỉ-80vỉ = 295.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 81vỉ-100vỉ = 293.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 101vỉ-150vỉ = 291.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 151vỉ-200vỉ = 289.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 201vỉ-250vỉ = 288.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 251vỉ-300vỉ = 287.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 301vỉ trở lên = 286.000 đ/vỉ 4viên
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 315.000 đ đ Giá cũ: 315.000 đ đ

                 Panasonic Eneloop BK-3MCCA/4W _Pin sạc AA1900mAh 1.2v chính hãng Nội địa Trung-HongKong /Xuất xứ Nhật

                 Panasonic Eneloop BK-3MCCA/4W _Pin sạc AA1900mAh 1.2v chính hãng Nội địa Trung-HongKong /Xuất xứ Nhật
                 MSP: BK-3MCCA
                 HSX:
                 • Panasonic
                 Cỡ pin:
                 • AA
                 Xuất xứ:
                 • NHẬT
                 mAh:
                 • 2000mAh
                 Điện thế:
                 • 1.2V
                 Bảohành:
                 • 1năm
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 PIN SẠC AA CHÍNH HÃNG PANASONIC ENELOOP 
                 THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TRUNG - XUẤT XỨ NHẬT 
                 BẢO HÀNH SỬ DỤNG 01 NĂM 
                 ĐÓNG GÓI : VỈ 4 VIÊN

                 Giá bán/ VỈ 4VIÊN : 
                 - Mua 1,2 vỉ  = 379.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 3,4,5 vỉ  = 374.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 6,7 vỉ  = 369.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 8,9 VỈ = 365.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 10vỉ-30vỉ = 362.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 31vỉ-50vỉ = 359.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 51vỉ-80vỉ = 357.000 đ/vỉ 4viên
                 - Mua 81vỉ-100vỉ = 355.000 đ/vỉ 4viên 
                 - Mua 101-150vỉ = 353.000 đ/vỉ 4viên 
                 - Mua 151-200vỉ = 352.000 đ/vỉ 4viên 
                 - Mua 201-250vỉ = 351.000 đ/vỉ 4viên 
                 - Mua 251-300vỉ = 350.000 đ/vỉ 4viên 
                 - Mua trên 300vỉ = 349.000 đ/vỉ 4viên 
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 379.000 đ đ Giá cũ: 379.000 đ đ

                 Maxell CR2450 Pin CR2450; Pin 3v lithium Maxell CR2450 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN

                 Maxell CR2450 Pin CR2450; Pin 3v lithium Maxell CR2450 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN
                 MSP: CR2450
                 HSX:
                 • Maxell
                 Cỡ pin:
                 • đồngXu
                 Xuất xứ:
                 • LiênDoanh
                 Điện thế:
                 • 3V
                 Type:
                 • Lithium
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Mã sản phẩm: MAXELL CR2450
                 PIN CHÍNH HÃNG MAXELL 
                 XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 5viên
                 Giá bán/ 1viên :
                 - Mua 1,2 viên  = 35.000 đ/1viên
                 - Mua 3,4 viên  = 30.000 đ/1viên
                 Giá bán/ vỉ 5viên:
                 - Mua 1,2 vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 3,4 vỉ  = 109.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 5,6 vỉ  = 104.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 7,8,9 vỉ  =   99.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 10vỉ-30vỉ =   95.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 31vỉ-50vỉ =   94.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 51-70vỉ =   93.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 71-100vỉ =   92.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 101vỉ-150vỉ =   91.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 151-200vỉ  =   90.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 201-250vỉ  =   89.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 251vỉ-9000vỉ =   89.500 đ/vỉ 5viên
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

                 Maxell CR2430 Pin CR2430; Pin 3v lithium Maxell CR2430 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN

                 Maxell CR2430 Pin CR2430; Pin 3v lithium Maxell CR2430 chính hãng |HÀNG CÓ SẲN
                 MSP: CR2430
                 HSX:
                 • Maxell
                 Cỡ pin:
                 • đồngXu
                 Xuất xứ:
                 • LiênDoanh
                 Điện thế:
                 • 3V
                 Type:
                 • Lithium
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 Mã sản phẩm: MAXELL CR2430
                 PIN CHÍNH HÃNG MAXELL 
                 XUẤT XỨ : LIÊN DOANH. Đóng gói : Vỉ 5viên
                 Giá bán/ 1viên :
                 - Mua 1,2 viên  = 35.000 đ/1viên
                 - Mua 3,4 viên  = 30.000 đ/1viên
                 Giá bán/ vỉ 5viên:
                 - Mua 1,2 vỉ  = 115.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 3,4 vỉ  = 109.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 5,6 vỉ  = 104.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 7,8,9 vỉ  =   99.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 10vỉ-30vỉ =   95.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 31vỉ-50vỉ =   94.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 51-70vỉ =   93.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 71-100vỉ =   92.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 101vỉ-150vỉ =   91.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 151-200vỉ  =   90.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 201-250vỉ  =   89.000 đ/vỉ 5viên
                 - Mua 251vỉ-9000vỉ =   89.500 đ/vỉ 5viên
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 35.000 đ đ Giá cũ: 35.000 đ đ

                 Mitsubishi LR03 _Pin đũa AAA 1.5v Alkaline Mitsubishi LR03 MN2400 chính hãng (Loại vỉ 2viên)

                 Mitsubishi LR03 _Pin đũa AAA 1.5v Alkaline Mitsubishi LR03 MN2400 chính hãng (Loại vỉ 2viên)
                 MSP: LR03
                 HSX:
                 • Mitsubishi
                 Cỡ pin:
                 • AAA
                 Xuất xứ:
                 • LiênDoanh
                 Điện thế:
                 • 1.5v
                 Type:
                 • Alkaline
                 T.Trạng:
                 • Còn hàng
                 • Mới 100%

                 PIN CHÍNH HÃNG MITSUBISHI MẪU MỚI 

                 Đóng gói : Vỉ 2 Viên
                 Giá bán/ VỈ 2VIÊN :
                 . Mua 1,2 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 3,4,5 vỉ  = 22.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 6,7,8,9 vỉ  = 21.000 đ/vỉ 2viên 
                 . Mua 10vỉ-20vỉ = 20.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 21vỉ-40vỉ = 19.500 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 41vỉ-70vỉ = 19.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 71vỉ-100vỉ = 18.500 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 101vỉ-150vỉ = 18.200 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 151vỉ-200vỉ = 18.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 201vỉ-250vỉ = 17.800 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 250vỉ-9000vỉ = 17.700 đ/vỉ 2viên
                 starstarstarstarstar
                 Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ

                 Mitsubishi LR6 _Pin tiểu AA 1.5v Alkaline Mitsubishi LR6 MN1500 chính hãng (Loại vỉ 2viên)

                 Mitsubishi LR6 _Pin tiểu AA 1.5v Alkaline Mitsubishi LR6 MN1500 chính hãng (Loại vỉ 2viên)
                 MSP: LR6
                 HSX:
                 • Mitsubishi
                 Cỡ pin:
                 • AA
                 Xuất xứ:
                 • LiênDoanh
                 Điện thế:
                 • 1.5v
                 Type:
                 • Alkaline
                 Giá cho:
                 • 1vỉ 2viên

                 PIN CHÍNH HÃNG MITSUBISHI MẪU MỚI 

                 Đóng gói : Vỉ 2 Viên
                 Giá bán/ VỈ 2VIÊN :
                 . Mua 1,2 vỉ  = 25.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 3,4,5 vỉ  = 22.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 6,7,8,9 vỉ  = 21.000 đ/vỉ 2viên 
                 . Mua 10vỉ-20vỉ = 20.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 21vỉ-40vỉ = 19.500 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 41vỉ-70vỉ = 19.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 71vỉ-100vỉ = 18.500 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 101vỉ-150vỉ = 18.200 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 151vỉ-200vỉ = 18.000 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 201vỉ-250vỉ = 17.800 đ/vỉ 2viên
                 . Mua 250vỉ-9000vỉ = 17.700 đ/vỉ 2viên

                 starstarstarstarstar
                 Giá: 25.000 đ đ Giá cũ: 25.000 đ đ